AGIR Buzau

Despre AGIR Buzau

Sucursala Buzău a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România se înfiinţează pe 14 februarie 2019, în cea mai mare localitate din Europa aflata exact la jumătatea distanţei dintre Ecuador si Polul Nord – BUZĂU -.
Adunarea Generală de constituire are loc în Sala “ Nicu Constantinescu” a Primăriei Municipiului Buzău în prezenţa a 24 de membri fondatori.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.